Corona update m.i.v. 30-04-2020 

Vanaf 4 mei 2020 is er weer een beperkte openstelling van onze praktijken. U kunt een afspraak maken via de mail of telefonisch (dus niet fysiek aan onze balie). Samen met u bepalen we de noodzaak van behandelen en vervolgens zullen we met u een vragenlijst doornemen of het voor u en ons veilig is om een behandeling te starten.

Klik hier voor onze contact mogelijkheden

Corona update m.i.v. 24-03-2020 geldig tot tenminste 06-04-2020

Beste Patiënten/Cliënten/Sporters van Fysio Centrum Kamminga.

Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van gisteravond 23-03-2020 zijn de maatregelen rondom het corona virus verder aangescherpt.

Zoals gemeld heeft deze aanscherping nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen waaronder ook de fysiotherapie valt. Vanavond is bekend geworden dat toegankelijkheid van de fysiotherapie verder is aangescherpt.

Concreet betekent dit het volgende:

- Wij kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te begeleiden in de komende periode. Vanaf maandag 30 maart is het mogelijk een video consult of telefonisch consult in te plannen!

- In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de huisarts of specialist. Hiervoor dient er bepaald te worden dat begeleiding in de praktijk noodzakelijk is door de arts/specialist. Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u met inachtneming van de 1.5 meter regel begeleiden. Ook hierbij zal dus de voorkeur uitgaan naar begeleiding op afstand middels beeldbellen/telefonisch consult.

- Heeft u symptomen van corona dan kunnen wij op dit moment niet hands on behandelen (direct patiënten contact). Hiervoor moet een praktijk voldoen aan vergaande veiligheidseisen. We kunnen u wel op afstand voorzien van adviezen middels beeldbellen/telefonische consult.

Wij betreuren het besluit maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van dit virus zoals ingezet door de overheid.

Vanaf heden zullen wij met alle cliënten die bij ons in behandeling zijn persoonlijk contact opnemen om de verdere begeleiding mogelijkheden te bespreken . Wij gaan met ons team ons uiterste best voor u doen om in in deze moeilijke op een passende manier te begeleiden op afstand.

We houden contact...

Team Fysio Centrum Kamminga

Corona update 20-03-2020

In aanvulling op onderstaande maatregelen (16-03-2020) het volgende advies vanuit onze beroepsgroep en RIVM.

Wij zijn geopend voor behandelingen mits u niet één van de onderstaande verschijnselen heeft.

Mocht u één van de onderstaande verschijnselen hebben dan vragen wij u de afspraak af te bellen en pas een nieuwe afspraak te maken wanneer de verschijnselen verdwenen zijn (dit geldt ook voor nieuwe patiënten). Mocht u telefonisch een consult willen dan kan dat uiteraard ook.

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

Houdt rekening met onze gezondheid en die van andere patiënten zodat wij zorg kunnen blijven leveren, ook in deze tijd!

Speciale nieuwsbrief omtrent Corona maatregelen RIVM 16-03-2020

Beste patiënt / sporter,

Gezien de huidige ontwikkelingen zien wij ons genoodzaakt onze verantwoordelijkheid te nemen voor uw en onze gezondheid. Onze fysiotherapie praktijken gaan vanaf maandag 16 maart 2020 tot 6 april, alleen fysiotherapeutische, individuele behandelingen uitvoeren en alleen indien u niét tot de risicogroepen behoort.

Wij zijn dus nog wel gewoon open!
Mocht u behoefte hebben aan een telefonisch consult of digitaal bellen consult, dit kan na bevestiging van tijdsafspraak.

Hiermee komen wel álle groepslessen te vervallen, inclusief de Fysiosport. Mocht u een persoonlijk sportschema digitaal willen ontvangen? Dat kan.

Daarnaast zullen aan huisbehandelingen indien niet noodzakelijk, niet doorgaan. U heeft als patiënt hierin uiteraard ook een stem. Daarnaast doen we nogmaals een dringend verzoek de praktijk te mijden indien u klachten hebt of denkt te krijgen. Keelpijn en een lichte verkoudheid behoren zeker ook tot deze klachten.

Van ons kunt u verwachten dat wij strenge hygiëne-maatregelen hebben genomen en onze therapeuten zullen niet werken indien zij bovengenoemde klachten hebben. Daarnaast willen wij u bij hoge uitzondering vanuit hygiëne oogpunt vragen om voor uw behandeling uw eigen handdoek mee te nemen.

Daarnaast hebben wij de volgende besluiten gemaakt ten aanzien van de praktijk:

 • Vanaf heden zijn wij telefonisch te bereiken tussen 08.30 en 12.30, per email uiteraard de hele dag.
 • Vanaf heden zijn wij op zaterdag gesloten in ieder geval tot 6 april

We hopen op uw begrip in deze ook voor ons, zeer ongewone situatie.

Namens het team van Fysio Centrum Kamminga,

Thijs Kamminga & Else Hemeltjen,
praktijkeigenaren