Fysioprestatiemonitor wat is dat?

Ook jij als patiënt kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening.

Wij hechten veel waarde aan jouw mening. Daarom nemen we deel aan een patiënttevredenheidsonderzoek.

Met behulp van de informatie die jij geeft kunnen wij als praktijk verbeteringen doorvoeren. Het onderzoek verloopt via Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV) waarbij anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van jouw gegevens wordt gegarandeerd.

Als jij jouw emailadres hebt opgegeven kun je een email met het verzoek om deel te nemen ontvangen. Heb je geen emailadres opgegeven dan krijg je geen verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Deelname aan deze enquête is belangrijk voor ons, maar ook voor jou! Door middel van jouw feedback kunnen we verbeteringen doorvoeren en onze kwaliteit zichtbaar maken voor derden.