Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO wat is dat?

MVO is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. Deze termen zijn bedacht door John Elkington.

MVO toepassen hoe doen wij dat?

Wij richten ons steeds meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We proberen waarde te creëren op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.  Momenteel is het nog niet zo ver dat bij elke beslissing een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten maar is de praktijk vooral gericht op het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten (profit en planet), zoals:

  • De verslagen naar (huis-)artsen worden indien mogelijk digitaal verzonden.
  • Digitale administratie en beheer van documenten.
  • Afvalscheiding van papier, plastic en rest afval.
  • De praktijk maakt zoveel mogelijk gebruik van energiezuinige apparaten.

Naast deze bedrijfsactiviteiten neemt de praktijk ook deel aan een aantal externe initiatieven met een maatschappelijk belang (people), zoals:

  • Partner van Hengelo 500, bestaande uit bedrijven die meewerken aan het creëren van een prettige werk-, woon- en leefomgeving in Hengelo.
  • Lid van Business Point Twente, ieder jaar wordt er een aanzienlijk bedrag overgemaakt aan een wisselend goed doel. Voorbeelden hiervan zijn: Voedselbank Hengelo en de Nije Stichting.
  • Lid van de business club van BWO, per jaar wordt een bepaald bedrag gereserveerd voor doelen die niet door de club zelf kunnen worden bekostigd, denk aan een trapveldje, maar bijvoorbeeld ook aan een nieuw speeltoestel in de speeltuin.
  • Lid van de business club van Achilles’12, die net als bij BWO met een gereserveerd bedrag de club ondersteunen, denk tevens aan sponsoring en de deelname aan het project Scoren in de Wijk.