Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

WGBO wat is dat?

Dat is een wet waarin de relatie tussen patiënt en zorgverlener is geregeld.

WGBO wat betekend dat voor mij als patiënt?

Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. De WGBO is dwingend recht, dat betekent dat zorgverleners en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn onder andere vastgelegd:

Patiënt moet zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

  • Als patiënt heeft u recht op informatie, in begrijpelijke taal, over uw behandeling.
  • Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medisch dossier. Zorgverlener mag alleen iemand anders inzage geven in het medisch dossier, als patiënt daar toestemming voor geeft.
  • De zorgverlener heeft beroepsgeheim, waarbij de patiënt recht heeft op geheimhouding van zijn persoonsgegevens en ook medische handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als niemand die kan waarnemen, tenzij de patiënt daarmee instemt.
  • Het recht op bescherming van de privacy, ligt besloten in artikel 10 van de Grondwet, is onderdeel van de WGBO.

Voor meer informatie over de WGBO zie de website van de RijksoverheidDeze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener.