Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) wat is dat?

Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Vanaf 1 januari 2006 heb je geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag je eerst een afspraak maken met de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo kom je 'direct' bij de specialist in beweging terecht. Zodat je 'direct' kunt beginnen met werken aan herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij jij aangeeft dat je dat niet wenst.

DTF = directe toegankelijkheid fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie screening?

Als je besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. Na drie jaar gedraaid te hebben met de directe toegankelijkheid is gebleken dat het merendeel van de mensen goed kan bepalen of zij bij de fysiotherapeut aan het juiste adres zijn. Om deze reden plannen we gelijk met de screening een intake en onderzoek in. De screening start met een vraaggesprek, de klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. Aansluitend vind een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt bepaald of jouw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Wat volgt daarna?

Er zijn vier mogelijkheden:

  • Jouw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut zal je adviseren over een passende oplossing.
  • Jouw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (zie specialisaties).
  • Jouw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van jouw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of de fysiotherapeut gelijk of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling (het inwinnen van informatie gaat in overleg met jou).
  • Jouw klacht is ongeschikt voor een fysiotherapeutische behandeling en de fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij zal je verwijzen naar de huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met de huisarts om hem te informeren (tenzij je aangeeft dat je dat niet wenst).

Wordt dat vergoed?

Ook al is wettelijk bepaald dat er geen verwijzing meer nodig is, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat je wel een verwijzing nodig hebt om de intake, onderzoek en behandeling vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan, is altijd een verwijzing noodzakelijk. Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer jouw polisvoorwaarden om te zien wat jouw zorgverzekeraar vergoedt.