Ergotherapie wat is dat?

Ergotherapie is een paramedische discipline, net als bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie en richt zich op mensen die door een ziekte of aandoening in het dagelijks handelen gehinderd worden. Door beperkingen kunnen heel gewonen zaken, zoals je jas aandoen, koken, je werk uitvoeren, schrijven of kindverzorging, een probleem vormen. Samen met jou zoekt de ergotherapeut naar oplossingen voor deze problemen in het dagelijks leven. Ergotherapie heeft als doel om je zo optimaal mogelijk te laten functioneren in je eigen woon- en werkomgeving.

Je kunt een ergotherapeut inschakelen als je problemen ervaart op het gebied van:
- Zelfverzorging o.a. wassen en kleden, in/uit bed gaan en de organisatie van taken.
- Productiviteit o.a. huishouden, opleiding, (vrijwilligers) werk en kindverzorging.
- Verplaatsen o.a. lopen, gebruik van openbaar vervoer, autorijden, fietsen en gebruik van loophulpmiddel/rolstoel.
- Ontspanning o.a. vrijetijdsbesteding en hobby


Ergotherapie | | Fysio Centrum Kamminga | Hengelo & Delden

Kinderergotherapie| Fysio Centrum Kamminga | Hengelo & Delden