Kinderfysiotherapie wat is dat?

Kinderfysiotherapie is het signaleren en behandelen van kinderen en jongeren, van 0 tot 18 jaar, met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Maar ook met schrijfproblemen en orthopedische problemen zoals knie- en enkelklachten of sportblessures kun je met je kind bij onze kinderfysiotherapeut terecht.


Kinderfysiotherapie | Fijne motoriek | Schrijven | Fysio Centrum Kamminga | Hengelo&Delden

Kinderfysiotherapie | Kruipen | Bewegen | Tijgeren | Fysio Centrum Kamminga | Hengelo&Delden

Aanmelding kinderfysiotherapie

Meestal worden de kinderen aangemeld via de huisarts, kinderarts of consultatiebureau-arts. De kinderfysiotherapeut is net als de fysiotherapeut direct toegankelijk. Dit betekent dat jouw kind ook gescreend of behandeld kan worden zonder dat je een verwijzing nodig hebt van een arts. Twijfel je als ouder over de beweging en/of motoriek van je kind, kom dan gerust langs voor een eenmalig onderzoek. Ook wat betreft advies of oefeningen, kun je bij de kinderfysiotherapeut terecht. Klik hier voor het maken van een afspraak 

Onderzoek

De kinderfysiotherapeut wil een volledig beeld krijgen van het motorisch niveau van het kind. Dit houdt in dat de kinderfysiotherapeut eerst vragen zal stellen voordat er geobserveerd en onderzocht wordt. Hierbij maakt de kinderfysiotherapeut gebruik van gestandaardiseerde testen en vragenlijsten. Ook kan het zijn dat de kinderfysiotherapeut contact opneemt met de leerkracht, arts of andere behandelaars. Alle bevindingen worden besproken met de ouders en zo nodig stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. Het dan dus ook zijn dat na het onderzoek wordt besloten om niet te behandelen.

Behandeling

Als het behandelplan is opgesteld, begint de behandeling. De behandeling vindt spelenderwijs plaats en wordt afgestemd op de hulpvraag, de leeftijd en de interesses van het kind. De behandeling van zuigelingen of ernstig gehandicapten vindt meestal aan huis plaats.

Kosten kinderfysiotherapie

De kosten voor een behandeling kinderfysiotherapie worden vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering tot maximaal 18x per jaar. Wanneer er ook nog een aanvullende verzekering voor het kind is afgesloten, wordt er uit de aanvulling ook nog kinderfysiotherapie vergoed bovenop de 18 x uit de basisverzekering. Kijk in de polisvoorwaarden van je aanvullende verzekering of je recht hebt op meer dan 18x per jaar.

De behandeling is niet belast met een eigen risico of een eigen bijdrage.

Mogelijke indicaties voor kinderfysiotherapie:

Kinderfysiotherapie bij baby's (aan huis):

 • Voorkeurshouding of afplatting van het hoofd
 • Passieve/slappe baby
 • Gespannen baby (strekker)
 • Onrustige/huilbaby
 • Premature (te vroeg geboren) baby
 • Niet of laat rollen, niet kruipen
 • Ziektebeelden zoals: cerebrale parese, spina bifida, plexus laesie, adem- of longproblematiek.

Kinderfysiotherapie bij peuters (1,5-4 jaar):

 • Vaak vallen of struikelen
 • Afwijkend looppatroon
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Tenenloper
 • Orthopedische problematiek
 • Ziektebeelden zoals: cerebrale parese, spina bifida, plexus laesie, adem- of longproblematiek.

Kinderfysiotherapie bij schoolkinderen (vanaf 4 jaar):

 • Vaak vallen of struikelen
 • Afwijkend looppatroon
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Onhandige motoriek
 • Schrijfproblemen
 • Slechte houding
 • Orthopedische problematiek
 • Sportblessures
 • Ziektebeelden zoals: jeugdreuma, hypermobiliteit, cerebrale parese, spina bifida, plexus laesie, adem- of longproblematiek.

Kinderfysiotherapie in Hengelo of Delden?

Op onze locatiepagina's vind je onze locaties in Hengelo of Delden.